Praktijkopleiding Schilder

Voor de Praktijkopleiding Schilder van Stichting Opleidingscentrum West-Brabant is geen (specifieke) vooropleiding nodig. De opleiding is bedoeld voor iedereen die als schilder aan de slag wil. Denk hierbij aan praktijkjongeren, maar ook aan (oudere) zij-instromers, statushouders, werkzoekenden, kandidaten omscholing en (vroegtijdig) schoolverlaters zonder startkwalificatie. Belangrijke voorwaarde is wel dat je minimaal 16 jaar oud bent op 1 augustus van het jaar waarin je de opleiding start.

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding bestaat vooral uit praktijkvaardigheden. Het theoriegedeelte is daarbij in de praktijk verweven. De lessen worden gegeven door ervaren praktijkmensen. In circa 6 maanden wordt je klaargestoomd om een certificaat te halen.

Wat leer je tijdens de opleiding?

Tijdens de opleiding leer je alles wat je moet kennen en kunnen om een schilder te worden. Dat gebeurt in de praktijk. Je leert onder andere hoe je schilderwerk voorbereidt, je de ondergrond ontvet, schuurt en afplakt. Je de ondergronden repareert en plamuurt. Daarnaast maak je kennis met de verschillende verfsoorten en breng je deze aan op verschillende ondergronden.

Er wordt praktijkgericht geleerd in een bedrijfsgebouw dat ingericht is met verschillende soorten oefenmaterialen. Het leren gebeurt vooral door het uitvoeren van individuele en gezamenlijke praktijkopdrachten. De omgeving is beschermd. Tijdens de opleiding wordt ook veel aandacht besteed aan veiligheid, omgangsvormen en werkmoraal.

Na je opleiding

Met je branchegetuigschrift op zak kun je aan de slag bij een aannemer of bij een klein of (middel)groot bouwbedrijf of schildersbedrijf.